İşğal faktı rəqəmlərdə
Dağlıq Qarabağ: işğal tarixi - 1988-1992-ci illər, ərazisi - 4400 kv.km; Şuşa rayonu: işğal tarixi - 8 may 1992-ci il, ərazisi - 289 kv.km; Laçın rayonu: işğal tarixi - 18 may 1992-ci il, ərazisi - 1840 kv.km; Kəlbəcər rayonu: işğal tarixi - 2 aprel 1993-cü il, ərazisi - 3054 kv.km; Ağdam rayonu: işğal tarixi - 23 iyul 1993-cü il, ərazisi - 1150 kv.km; Cəbrayıl rayonu: işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il, ərazisi - 1050 kv.km; Füzuli rayonu: işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il, ərazisi - 1390 kv.km; Qubadlı rayonu: işğal tarixi - 31 avqust 1993-cü il, ərazisi - 802 kv.km; Zəngilan rayonu: işğal tarixi - 29 oktyabr 1993-cü il, ərazisi - 707 kv.km.

To Karabakh (english version)

"Virtual Qarabağ" İKT mərkəzinin istehsalı

Şuşa - virtual səyahət

"Virtual Qarabağ" İKT mərkəzinin istehsalı

Laçın - virtual səyahət

"Virtual Qarabağ" İKT mərkəzinin istehsalı

Ağdam - virtual səyahət

"Virtual Qarabağ" İKT mərkəzinin istehsalı

Caucasian Albania: Tardy Truths - Documentary Film

"Virtual Qarabağ" İKT mərkəzinin istehsalı

Кавказская Албания: Опаздавшие истины - документальный фильм

"Virtual Qarabağ" İKT mərkəzinin istehsalı

no comment