İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Kültür

Karabağ kültürü

Karabağ bölgesi sadece, Azerbaycan'ın değil, tüm dünya ülkelerinin birçok bölgelerinden farklı olarak daha eski tarihe sahip olan bir yerleşim birimidir. İşte, Karabağ bölgesi kendisinin tarihi, maddi kültürel anıtları, edebiyatı, sanatı ve müzik yapıtlarıyla oldukça zengindir.

Karabağ edebiyatı

Orta ve son orta dönem Karabağ edebiyatı hakkında şunları söyleyebiliriz: Azerbaycan-Türk kültüründe, ebediyatında bir takım olguların temelinin, ilk başlangıcının Karabağ edebi ortamında atıldığını görüyoruz. 

Karabağ halıları

Karabağ halılarının 33 türü mevcuttur. Yerli koyun türlerinin yünlerinin özelliklerine uygun olarak Karabağ halıları kaba ve hafif olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Karabağ halıları yaşam aşkı ve parlak renkleriyle seçilmektedir. 

Karabağ yemekleri

Ilık suda maya eritilip 1,3 bardak un dökülür, hafifçe tuz da katılır. Bunlar karıştırılıp mayalanmak  için 0,5 saat sıcak bir yere konur. Mayalanmış kitle büyük bir kaba dökülür, yağ, şeker, yumurta, az birşey vanilya ve tuz ilave edilerek karıştırılır. 

Karabağ müzik tarihi

İlk yazılı edebi örneğimiz olarak bilinen "Kitab-ı Dede Korkut" destanında müzikle ilgili bir takım bölümlerin mevcut olması, destan boyunca çeşitli müzik aletlerinin isimlerinin zikredilmesi Azerbaycan müziğinin kökünün ta eskilere dayanmasının en güzel kanıtıdır.