İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Doğa

Karabağ`ın doğası

Küçük Kafkasya'nın güneydoğu bölümünde bulunan bu bölge Cebrail, Fuzuli, Hocavend, Ağdam, Hocalı, Terter, Şuşa, Hankendi illerini içermektedir. Doğası genel olarak, dağlıktır.

İşgal altında bulunan Azerbaycan topraklarında ekoloji durum

1988 - 94 yıllarında Ermenistan'ın askeri saldırı sonucu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 1,7 milyon ha.lık toprağı işgal edilmiştir. İşgal altında bulunan topraklarda 460`dan fazla çeşitte yabani ağaçlar ve çalılıklar, maki örtüsü mevcuttur.