İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Karabağ bölgeleri

Hankendi

Hankendi Gargar nehrinin kıyısında, Karabağ dağ serisinin doğu eteğinde, Bakü'den 385 km uzaklıkta bulunmaktadır. Hankendi sehrinin sınırları içinde Hankendi şehri ve Kerkicahan kasabası bulunmaktadır. 

Şuşa

Şuşa 08.08.1930 yılında idari bölge statüsünü almıştır. Merkezi Şuşa şehridir. Yüzölçümü 0.29 bin km2, nüfusu 31,0 bin (01.04.2013) günün. 8 Mayıs 1992`de Ermeni birliklerince işgal edilmişdir.İşğaldan önce arazide 1 ilçe , 1 kasaba (Turşsu) ve 37 köy bulunmaktaydı.

Ağdam

Ağdam bölgesi Ağcabedi, Terter, Berde, Kelbecer, Askeran ve Hocavend ayrıca, Fuzuli bölgeleriyle sınırı bulunmaktadır. Yüzölçümü 1,15 min km2, nufusuysa 186,1 bin kişidir (01.04.2013). İl olarak 8 Ağustos 1930 tarihinde kuruldu. Ağdam iliin sınırlarında 1 ilçe, 2 kasaba (Guzanlı, Açarlı) 123 köy bulunmaktaydı. Bölgenin merkezi olan Ağdam Bakü'den 362 km uzaklıkta, Gargarçay nehrinin kıyısından 3 km uzaklıkta, Karabağ ovalığının güney batısındaydı. Ağdam ağır, gıda ve hafif sanayiye, gelişmiş tarıma sahip bölgeydi. 

Kelbecer

Kelbecer bölgesi batıda Ermenistan Cumhuriyeti, kuzeyde Daşkesen, Hanlar (Gökgöl), Goranboy, kuzeydoğuda Terter, doğuda Ağdam, Hocalı, güneyde Laçin bölgeleriyle komşudur. Alanı 3054 km2 olan bölgede bir şehir, bir şehir tipli kasaba (İstisu), 145 köy vardı. Ağdere ilinin 20'ye kadar köyü de Kelbecer ilinin idari yönetimine dahildi. Merkezi Kelbecer şehridir. 

Hocalı

Hocalı ili 26 Kasım 1991 yılında Askeran bölgesinin bir kısmı bu ile verilmesiyle kurulmuştur. Bölgenin arazisi 1991-1992 yıllarında Ermeni silahlı birliklerince işgal edilmiştir. Yüzölçümü 0,94 bin km2, nüfusu 26,0 bin kişiydi. (01.01.2010) Hocalı iliyle Bakü arasındaki mesafe 375 kilometredir. İl Laçın, Kelbecer, Ağdam, Hocavend ve Şuşa bölgeleriyle komşuydu.

Laçin

Laçin ili Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güneybatısında, dağlık bir bölgede yer almaktadır. Kuzeyden Kelbecer, doğudan Hocalı, Şuşa ve Hocavent, güneyden  Kubadlı  bölgeleri, batıdan ise Ermenistan Cumhuriyetiyle sınırı bulunmaktadır.

Hocavend

Hocavend ili 26.11.1991 yılında Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti ortadan kaldırıldıktan sonra Martuni ve Hadrut illerinin arazilerinde kuruldu. İlin toplam arazisi 1.46 bin km2, nüfusu 42,4 bin (01.04.2013) kişidir. Hocavend iliyle Bakü arasında bulunan mesafe 334 kilometredir. Hocavend ili 1 ilçeyi  (Hocavend), 2 büyük kasabayı (Hadrut, Kırmızı Pazar) ve 81 köyü bünyesinde barındırmaktadır. 

Kubadlı

Kubadlı bölgesiyle Bakü arasındaki mesafe 403 kilometredir. Kubadlı bölgesi Azerbaycan Cumhuriyeti`nin güneybatısında, Karabağ yaylasının güneydoğusunda bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyetiyle (120km) Hocavend iliyle (45km), Laçin, Cebrail ve Zengilan illeriyle sınırı bulunmaktadır.

Zengilan

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güneybatısında Ermenistan ve İran sınırında Bakü-Culfa-Nahçivan karayolu ve otoyolları üzerinde stratejik açıdan büyük önem arzetmekte olan bir konumda bulunmaktadır. Bölge toprakları çeşitli dönemlerde ayrı ayrı yönetim biçimleri tarafından sık sık işgal edildi. Rusya'nın işgali sırasında, 1828 yılına kadar bölge topraklarının Basitçay nehrinden batıya doğru uzanan bölümü Nahçıvan, doğuya doğru uzanan bölümüyse Karabağ Hanlığı'nın topraklarına aitti.

Cebrail

Cebrail bölgesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güneyinde Küçük Kafkas dağlarının koynunda bulunmaktadır. Güney yandan İran İslam Cumhuriyeti, güneybatıdan Zengilan, batıdan Kubadlı, kuzeyden Hocavend, doğudansa Fuzuli bölgeleriyle sınırlı bulunmaktadır. Cebrail iliyle Bakü arasındaki mesafe 338 kilometredir.

Fuzuli

Bölgenin temeli 1827 yılında atılmış ve ilk adı Karabulak olmuştur. Fuzuli 08 Ağustos 1930 tarihinden itibaren özel yönetim bölgesi statüsünü almış ve Karyagin diye isimlendirilmiştir. 1959 yılının Nisan ayında büyük şairimiz Muhammed Fuzuli'nin doğumunun 400. yıldönümü şerefine Karyagin ilinin ismi değiştirilerek Fuzuli bölgesi diye tanınmağa başlanmıştır.