İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Ermeni meselesi

"Ermeni meselesi"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırısı ve işgal savaşının tarihi kökeni Ermeni tarihinin bazı konularını dikkatlice incelememizi zorunlu kılmaktadır. Bu saldırganlık politikası Ermeni tarihinin niteliğinde mevcuttur. İşte bu yüzden de dış ve iç durumlar elverdiğinde hemen Ermeniler hain amaçlarını gerçekleştirmek için tüm yönlerden saldırıya geçmişlerdir.

Dünyada Ermeniler hakkında söylenen fikirler

Ermeniler hakkında çok çok eskilerden kötü fikir ortaya çıktı ve hiç kuşkusuz, bu asılsız değildir, esası olmasaydı tüm halk hakkında, hem de çeşitli dönemlerde böyle bir düşünce oluşmuştur... ...İşte Ermeniler her türlü bahaneyle kuru gürültü koparmak yeteneğine sahiptirler.

Ermeni terörü

Bilimsel araştırmalar uluslararası terörizmin bir parçası olan Ermeni terörünün tarihinin 100 yıldan fazla olduğunu kanıtlamaktadır. Öyle ki, "Büyük Ermenistan" devletinin kurulmasını amaç koymuş radikal Ermeni örgütleri - 1887 yılında kurulan «Armenakan», sonradan «Hnçak» ve «Daşnaksütyun» partileri bu planı hayata geçirmek için siyasi terör aksiya¬larından geniş kullanılmasını yazılım belgelerinde başlıca araç gibi önümsemişler.

Ermenilerin Karabağ'a aktarılması

Rusya'nın desteğiyle Ermeni devletinin kurulması, ayrıca Ermenilerin İran ve Türkiye'den Rusya'nın işgal ettiği topraklara aktarılması rastgele bir olay değil, Ermenilerle Rusların ilişkilerinin doğal sonucuydu. Bu ilişkilerin temelini Rus ve Ermeni tarihi literatüründe anlatıldığı üzere..

Ermeni lobisi

Bu lobi Ermeni diasporasının, Ermenistan ve Dağlık Karabağ bölücülerin çıkarlarını korumak için uğraşmaktadır. Ermeni lobisi kendi politik amaçlarını ABD, Arjantin, Etiyopya, Uruguay, Lübnan, İran, Rusya, Suriye, Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz..