İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Belgeler

Kürekçay anlaşması

Karabağ Han`ı İbrahim Han`la Rusya İmparatorluğu`nun 14 Mayıs 1805’de imzaladıkları anlaşma açık şekilde göstermektedir ki İmparatorluk sadece Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir, Ermeniler ise buraya sonradan Türkiye ve İran’dan göç edip getirilmişlerdir.

Gülüstan anlaşması

12 Ekim 1813 yılında Rusya İmparatorluğuyla İran Gacar Devleti arasında imzalanmış ve tarihi Azerbaycan topraklarını Rusya ve İran arasında taksim eden birinci anlaşmadır. 1812 yılı yazında Çarlık Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalamış Bükreş Anlaşmasına göre Osmanlı İmparatorluğu Rusların Kafkasları işgalini kabul etmiş, bu topraklara yönelik iddialarını geri çekmiştir.

Türkmençay anlaşması

Tüm-Rusya İmparatoru Hazretleri ve İran Şahı Hazretleri arasında, onların mirasçıları ve taht varisleri, onların devletleri ve karşılıklı surette tebaaları arasında bundan sonra ebedi barış, dostluk ve tam anlaşma olacaktır.

BM Karar 822

Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından yapılan 1993 yılı 29 Ocak, 1 ve 6 Nisan (2) tarihli açıklamalarına dayanarak, Genel Sekreter 14 Nisan 1993 (3) tarihli raporunu dikkatle inceleyerek, Ermenistan Cumhuriyetiyle Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ilişkilerin gergin olmasıyla ilgili ciddi endişesini belirterek, Silahlı askeri operasyonların genişlemesini ve özellikle yerel ermeni güçlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kelbecer bölgesine son saldırısını heyecanla kaydederek...

BM Karar 853

30 Nisan 1993 tarihli 822 (1993) No`lu bildirgesini teyit ederek, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Minsk Grubu Başkanı`nın 27 Temmuz 1993 tarihinde yayınlanan raporunu dikkatlice inceleyerek, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ilişkilerin gerilmesi ve onlar arasındaki gerilimle ilgili ciddi kaygılarını belirterek ilgili tarafların 822 (1993) No`lu  kararın uygulanmasıyla alakalı acil yaptırımlar planını kabul etmesini destekleyerek...

BM Karar 874

Güvenlik Konseyi 30 Nisan 1993 tarihli 822, 29 Temmuz 1993 tarihli 853 No’lu kararlarını tasdik ederek ve 18 Ağustos 1993 yılında Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından okunan Beyanata istinat ederek, Karabağ üzere AGİT Minsk Grubunun BM Başkanına yöneltilmiş 1 Ekim 1993 tarihli mektubunu görüşerek, Azerbaycan Cumhuriyetinde ve çevresinde Dağlık Karabağ çatışmasının ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki gerginliğin  barış ve istikrarı tehdit etmesinden duyduğu  rahatsızlığı ifade ederek...

BM Karar 884

Güvenlik Konseyi 30 Nisan 1993 tarihli 822, 25 Temmuz 1993 tarihli 874, 14 Ekim 1993 tarihli 874 No’lu kararlarını onaylayarak; AGİT ve Minsk Grubunun yorulmaz çabaları çerçevesinde yürütülen barış müzakerelerini tam destekleyerek. AGİT’in faaliyetteki başkanının mektubunu ve ilaveleri dikkate alarak, Azerbaycan Cumhuriyetinde ve çevresinde çatışmanın ve Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki gerginliğin barış ve istikrar açısından tehdit oluşturması;

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısı (1996)

Bilindiği üzere, son iki yıl boyunca Dağlık Karabağ sorununun ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü meselesinin çözümünde hiçbir ilerleyiş kaydedilmemiştir. Şunu üzülerek belirtmeliyim ki, sorunun çözüm ilkelerine dair tarafların pozisyonlarının uzlaştırılması yönünde Minsk Konferansı`nın eşbaşkanlarının çabaları başarıyla sonuçlanmadı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı (1999)

Biz Dağlık Karabağ çatışmasıyla ilgili oluşmuş durum ve son olaylarla ilgili AGİT  Minsk Grubunun Eşbaşkanlarının raporunu aldık ve onların çabalarını olumlu değerlendirdik. Biz Ermenistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanları arasında yoğunlaşan diyalogu özellikle takdir ediyoruz. Nitekim onların düzenli olarak görüşmeleri sorunun sağlam ve her yönlü çözümü sürecinin hızlanması için fırsat sunmuştur. 

AGİT Minsk Konferansının Dağlık Karabağ bölgesi üzere çatışmayla ilgili (2005)

Parlamenterler Meclisi silahlı çatışmanın on yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, Dağlık Karabağ bölgesiyle ilgili çatışmanın çözülmemesinden duyduğu üzüntüyü ifade eder. Yüz binlerce insan hala göçmen durumundadır ve  aşır koşullarda yaşamaktadırlar. Azerbaycan topraklarının önemli kısmı hala Ermeni güçlerinin işgali altındadır ve Dağlık Karabağ hala da ayrılıkçı güçlerin kontrolündedir.

İslam Konferansı Örgütü (hazırda İslam İşbirliği Teşkilatı) – Çözünürlük Belgesi

İKT Dışişleri Bakanları İran İslam Cumhuriyeti'nin Tahran kentinde hicri tarihle 27-29 rabi-ul avval 1424 yılında (28-30 Mayıs 2003 tatihlerinde) gerçekleştirilen XXX (Dayanışma ve Liyakat) Toplantısı İKÖ`nün kuruluş amaç ve ilkelerinden hareket ederek; Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı saldırısı sonucunda Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinden fazlasının işgalinden derin endişe duyarak...

A.S.Griboyedov - Ermenilerin Persiya`dan (İran'dan) bizim bölgelere aktarılması hakkında mektup

Sayın erkanınıza Ermenilerin Azerbaycan'dan aktarılması için uygulanan yöntemler hakkında ve şimdi bizim vilayetlerde yerleştirilmesi konusunda benimle daha muteber bilgi almanız gerekir.

Müslüman Ulusal Konseyi 3 №-li, 29.05.1918 tarihli protokolü

Oturum açık ilan edildikten sonra Konsey üyesi Feth Ali han Hoyski toplantı katılımcılarına Konsey üyelerinin Ermenistan Ulusal Konseyi temsilcileriyle Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarına dair yaptıkları görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi vermiştir.

SSCB Bakanlar Kurulu karar No: 4083

Kolhozcuların ve diğer azerbaycanlı nufusun Ermenistan SSC`den AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına aktarılmasıyla alakalı.