İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Araştırmalar

Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik ve soykırım politikasının aşamaları

Son ikiyüzyıl boyunca halkımıza karşı Ermeni milliyetcileri tarafından kasıtlı şekilde gerçekleştirilen etnik temizlik, soykırım ve saldırganlık politikası Azerbaycan tarihinin kanlı olaylarla dolu çok acı aşamalarını oluşturmaktadır. Bu milliyetçi-şovenist politikaların temel amacı Azerbaycanlıları kendi tarihi topraklarından göçettirmekle tarihi Azerbaycan topraklarında Ermenilerce uydurulan "Büyük Ermenistan" devleti kurmak olmuştur.

Ermenistan'daki derin ekonomik kriz ülkedeki tenezzülün habercisidir

Dünya ekonomisinde yaşanan yeni ekonomik sorun dalgaları Ermenistan'da büyük endişeyle izlenmekte, onun ülkeyi nasıl etkileyeceği çok ciddi bir biçimde tartışılmaktadır. Bunun asıl nedeniyse Ermenistan'ın dış yardımlardan bağımsız devlet olması ve dışarıdan yardım olmadan devlet olarak varlığını sürdürmesinin imkansızlığıdır.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a askeri saldırısı bağlamında uluslararası hukuksal sorumluluğunun bazı konuları

Modern devletler ilişkiler düzeninde barış ve güvenliğin sağlanması, çatışmaların ve silahlı anlaşmazlıkların giderilmesi, toprak bütünlüğünün korunması, uluslararası suçlarla mücadele modern uluslararası hükukun en önemli görevlerinden birisi olarak bilinmektedir.