İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Eski Erivan

Erivan - eski Azerbaycan toprağı

Her bir Azerbaycanlı için eski Bakü, Gence, Berde, Şeki, Derbent, Nahçivan, Tebriz, Erdebil şehirleri ne kadar değerliyse, Erivan şehri de bir o kadar değerli ve kıymetlidir. Çeşitli dönemlerde Erivan şehrinin bulunduğu arazi Urartu, Sasani, Arap hilafeti, Saciler, Şeddadiler, Selçuklular, İldenizliler, İlhaniler..

Erivan: Tarihi bilgi

Erivan şehrinin bulunduğu arazi çeşitli zamanlarda Urartu, Sasani, Arap hilafeti, Saciler, Şeddadiler, Selçuklular, İldenizler, İlhaniler, Timur, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Afşarlar, Kaçarlar devletlerinin sınırları içinde bulunmuştur. 

Erivan nüfusu

Tarihi Azerbaycan kenti olan Erivan'ın nüfusu hakkında bilgileri XIX yüzyılın başlarında gezginlerin ve tarihcilerin yol kayıtlarından, Osmanlı işgali döneminde hazırlanan vergi defterlerindeki notlardan edinmek mümkündür.