İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Hakkımızda

"Sanal Karabağ" Bilgi - İletişim Teknolojileri Merkezi Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev'in 7 Temmuz 2011 yılında verdiği Serencamla onaylanmış "Azerbaycan gençliği 2011 - 2015 - yıllarında" Devlet Programı 6.2.2 maddesine uygun olarak oluşturulımuştur. Asıl amaç Karabağ merkezi internet kaynağının yaratılmasıdır. "Sanal Karabağ" Bilgi - İletişim Teknolojileri Merkezi'nin oluşturulmasının diğer bir amacı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesi hakkında, Ermenistan - Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorunu konusunda kapsamlı ve objektif bilgi vermektir. Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın desteği ile işlem gören "Sanal Karabağ" Bilgi - İletişim Teknolojileri Merkezi'nin oluşturulması için projenin ortakları Azerbaycan Öğrenci Gençler Teşkilatları Birliği, "Bizim Nesil" Gençlerin Bölgesel Kalkınma Derneği, Mülteci ve göçmen Gençlik Örgütü, "Sağlıklı Gelişim ve Eğitim” Sivil Toplum Kuruluşu, Azerbaycan Gençlerinin Avrupa'ya Entegrasyonu Birliği, Geleceğe Doğru Girişimci Öğrenci Gençler BirliğiYeni Yazarlar ve Sanatçılar Kurumudur. www.virtualkarabakh.az sitesi "Sanal Karabağ" Bilgi - İletişim Teknolojileri Merkezi'nin resmi internet sayfasıdır. İnternet sitesini aynı zamanda org / com / net / co.uk alan adlarıyla da kullanmak mümkündür. Karabağ merkezli internet kaynak tabanı olan www.virtualkarabakh.az sitesinde ülkemizde ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketler ve tüzel kişiler, gençler teşkilatları tarafından Azerbaycan'ın haklı konumu açısından Karabağ konusunda hazırlanan çeşitli enformasyon ürünlerinin, yazı, fotoğraf, video belgelerinin internete yerleştirilmesi mümkündür. İnternet kaynak kullanımı sırasında atıfta bulunmak, kaynak göstermek oldukça önemlidir.

Misyonumuz  

Dünyanın hemen hemen tüm bölgesel ve küresel çatışmalarından birisi olarak 25 yıldan fazla bir sürede uluslararası kamuoyunu rahatsız eden Karabağ sorunu halen bir çözüm bekliyor. Ermenistan tarafından eski Azerbaycan toprağı sayılan Dağlık Karabağ ve ona bitişik çevre bölgelerin - cumhuriyetimizin yüzde 20 oranında topraklarının işgal edilmesi ve uzun süre kontrolsüz kalması, aslında dünya tarihinde azar azar rastlanan olaylardan bir tanesidir. Temel amacımız Karabağ'ı sanal çerçeveye oturtmak değil, tam tersi Karabağ gerçeklerinin sanal ortamda tanıtımına hizmet etmektir.

"Sanal Karabağ" Bilgi - İletişim Teknolojileri Merkezi projesi yaratıcı bir biçimde Karabağ'ın tarihini, maddesel, manevi, dini, kültürel değerlerini, kültürünü, tarihi anıtlarını, edebiyatını, halk edebiyatı ürünlerini, insanlarını, Ermenistan - Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununu, yani kısacası, bu tarihi bölgemiz hakkında bilgilerin Azerbaycanca ve dünyanın önde gelen dillerinde sunulduğu kaynak sitesi olarak düşünülmüştür. Bu elektronik resursdakı geniş bilgiler, resimler, videolar, e-kitaplar, tarihi belgeler, araştırmalar, analitik yazılar, soykırım kurbanlarının , tanıkların yaşadıkları, yabancı yazarların Karabağ'la ilgili araştırmaları, bilimsel kitapları, sanal oyunlar, sanal sergiler, yarışmalar, özetleyecek olursak, Karabağ'la ilgili herşey ülkemizin yeni nesil temsilcilerine, 50 milyonluk soydaşlarımıza ve yurtdışındaki dostlarına, hemen hemen her yaş gruplarına aynı, dünyanın barışçıl insanlarına düzgün, gerçek olgularla ulaştırılmasına yöneliktir. Herkesi "Sanal Karabağ" projesine kendi katkılarını sunmağa, bu sitenin sadece bir internet projesi olarak görülmesini değil, hem de özellikle gençlerin ve yetişkinlerin sıkça başvuracağı, öğreneceği bir küresel bilgi ağına dönüşmesine yardımcı olmağa çağırıyoruz. Eğer sizler de gelecek nesillere ulusal gerçeklerimizi ulaştırmak istiyorsanız, bizlere katılarak bu İnternet sitesinde aktif bir yer alabilirsiniz. Asıl hedefimiz Karabağ'ın unutulmaması, Ermenistan - Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili ülkemizin haklı tutumunu dünyanın barışçıl, adil insanlarına ulaştırılmasıdır. Bu yönde çalışmalarımıza destek veren herkese önceden teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

"Sanal Karabağ" Bilgi - İletişim Teknolojileri Merkezi