İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Azerbaycan’ın Laçın İlçesinin Ermenistan tarafından işgalinden bu yana 23 yıl geçiyor.

Azerbaycan’ın Laçın İlçesinin Ermenistan tarafından işgalinden  bu yana 23 yıl geçiyor.

18.05.2015

18 Mayıs 1992’de Ermenistan ordusuna bağlı birlikler Laçın’ı işgal etti. 16 Mayıs’ı 17 Mayıs’a bağlayan gece saldırıya geçen Ermeni ordusu Laçın’ı işgal etti. Laçın’dan 10 gün önce ise Şuşa işgal edilmişti.

Tecavüz sonucunda  1835 km2 alana sahip Laçın ilçesine bağlı 127 yerleşim birimi işgal edildi. İşgal sırasında 264 kişi şehit oldu, 65 kişi esir slındı, 103 kişi sakatlandı. İlçede 1-16 yaş arasında 24 372 çocuktan 18’i katledildi, 225’i sakatlandı. 31 çocuk her iki ebeveynini kaybetti. İşgal sonucunda 228 üretim, 244 tarım işletmesi, 67 iletişim kurumu, 142 sağlık tesisi, 111 eğitim kurumu, 26 kreş ve ana okulu, 217 tarihi-kültürel anıt yağmalandı ve tahrip edildi.

İşgalden önce ilçede ikamet eden 64 bin kişi yerlerini, yurtlarını terk ederek zorunlu mülteci durumuna düştü. Bu sığınmacılar geçici olarak ülkenin  57 şehir ve ilçesine yerleştirilmiştir.

Bilindiği üzere Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20’si Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Dağlık Karabağ ve onun çevresindeki 7 bölge 20 yılı aşkın bir süredir  işgal altındadır. BM Güvenlik Konseyi’nin Ermenistan’ın işgallerine ilişkin olarak aldığı 4 karar (822, 853, 874 ve 884 sayılı kararlar) Ermenistan tarafından  uygulanmamaktadır. Sorunun çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubu 20 yıldan daha uzun bir süredir bu konuda faaliyetlerde bulunsa da herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir.