İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Lavrov: Rusya Dağlık Karabağ krizine çözüm arıyor

Lavrov: Rusya Dağlık Karabağ krizine çözüm arıyor

26.01.2016

Trend:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 2015 yılı sonuçlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Dağlık Karabağ sorunu çözüm masasında AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından krizin çözümünün farklı aşamalarında hazırlanmış bır sürü evrakların bulunduğunu bildirdi.

Uzun yıllar evrim keçiren bu evrakların, şimdi Karabağ sorununun çözüm evrakları olarak değerlendirildiğini bildiren Bakan, hiçbir senedin sorunun çözümünde tüm ayrıntıları içermediğini ve Rusya’nın barışçıl sonuç bulunması için gerekli yardımı sunmak için çaba harcadığını bildirdi.

Lavrov: “Biz hepbirlikde “beyin fırtınası” yaparak çözüm arıyoruz” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

BM’in Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor.