İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Azerbaycan işgal edilmiş topraklarda yasa dışı çalışma raporunu sundu

Azerbaycan işgal edilmiş topraklarda yasa dışı çalışma raporunu sundu

02.03.2016

Trend: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı “Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarında ticari ve diğer yasadışı faaliyetler” raporunu hazırladı.

Bakanlık Sözcüsü Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, düzenlenen raporda Karabağ’da yasadışı ticari faaliyelerin, doğal kaynakların yasadışı kullanılmasının, işgal edilmiş topraklara nüfus yerleştirmelerin ve diğer konuların bulunduğunu bildirdi.

Toplam 7 bölmeden oluşan raporda, Ermenistan tarafından açık kaynaklardan alınan bilgiler bulunuyor.

Haciyev: “Kanıtlar, Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında yasadışiı ticari diğer faaliyetlerin olduğunu gösteriyor ve bunun sorumluluğu Ermenistan tarafının üzerine düşüyor” dedi.

Ermenistan’ın burada üretilen ürünlerin yurtdışına çıkışını gerçekleştirdiğini ifade eden Sözcü, işgal edilmiş topraklarda alyapı projelerinin gerçekleştirğini, şarap ve diğer gıda ürünlerinin üretilmesinin bilindiğini vurguladı.

Hazırlanan raporun uluslararası örgütlere sunulacağını kaydeden yetkili, diğer bir başlığın ise işgal edilmiş topraklara 20 binden fazla Suriye göçmeninin yerleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Hacıyev, Ermenistan'ın işgal altındaki bölgelere hem Ermenistan vatandaşlarını hem de diğer ülkelerden gelen Ermenileri yerleştirdiğini söyledi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

BM’in Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor