İşgal olgusu rakamlarda
Dağlık Karabağ: işgal tarihi - 1988-1992 yılları, arazisi - 4400 kv.km; Şuşa bölgesi: işgal tarihi - 8 Mayıs 1992, arazisi -289 kv.km; Laçin bölgesi: işgal tarihi - 18 Mayıs 1992, arazisi 1840 kv.km; Kelbecer rayonu: işgal tarihi - 2 Nisan 1993, arazisi - 054 kv.km; Ağdam bölgesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993, arazisi -1150 kv.km; Cebrail bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi - 1050 kv.km; Fuzuli bölgesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993, arazisi -1390 kv.km; Kubadlı bölgesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993, arazisi - 802 kv.km; Zengilan rayonu: işgal tarihi - 29 Ekim 1993, arazisi - 707 km kare

Videolar

Kafkasya'nın konservatuarı

Kafkasya'nın konservatuarı

Şuşa - sanal seyahat

"Sanal Karabağ" BİT Merkezinin yapımı

UNHCR - Do not be indifferent!

Karabağ'a doğru

"Sanal Karabağ" BİT Merkezinin yapımı

Laçin - sanal seyahat

"Sanal Karabağ" BİT Merkezinin yapımı

Karabakh Facts

Justice For Khojaly Campaign

Justice For Khojaly Campaign (Toni Blackman & Dayirman)

Ağdam - sanal seyahat

"Sanal Karabağ" BİT Merkezinin yapımı

Qafqaz Albaniyası: gecikmiş həqiqətlər - sənədli film

"Sanal Karabağ" BİT Merkezinin yapımı

"Qarabağ Atı" Animasiya filmi

"Sanal Karabağ" BİT Merkezinin yapımı

İRƏVAN: gizlədilmiş həqiqətlər - sənədli film

"Sanal Karabağ" BİT Merkezinin yapımı

Kelbecer - sanal seyahat

"Sanal Karabağ" BİT Merkezinin yapımı