Loading...
SSCB Bakanlar Kurulu karar No: 4083

SSCB Bakanlar Kurulu karar No: 4083

23 Aralık 1947. Moskova, Kremlin

Kolhozcuların ve diğer azerbaycanlı nufusun Ermenistan SSC`den AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına aktarılmasıyla alakalı.

Ek karar 10.03.1948. no 754

SSCB Bakanlar Kurulu`nun kararı:

1. 1948-1950 yıllarında Ermenistan SSC`den AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına gönüllülük prensibine uygun olarak 100 bin kolhozcu ve diğer azerbaycanlı halkı, onlardan: 10 bin kişi 1948 yılında, 40 bin kişiyse 1949, 50 bin kişiyse 1950 yılda aktarılsın.

2. AZERBAYCAN SSC Bakanlar Kurulun`dan ve Ermenistan SSC Bakanlar Kurulun`dan aşağıdaki görevleri üstlenmeleri istendi:

a) kolhozcular ve diğer azerbaycanlı nufusa AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına aktarılmış insanlara devlet tarafından oluşturulan olanaklar

b) aktarılan kolhozcularla onların gitmesine 10 gün kalmıştan geç olmayarak Çalışma gunleri üzre kolhozların üretim planlarında belirtilen miktarda ödeneğin ödenmesini temin etsinler;

c) aktarılanların şahsi kullanımında olan tüm emlakın, menküllerin, hayvanların ve kuşların taşınmasını temin etsinler.

3.Bakanlık ve kuruluşların, tesisatların ve kurumların yöneticilerine görev olarak belirtilsin ki, Ermenistan SSC`den AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına aktarılan şahıslar işten muaf olarak bilinsinler.

4. AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına aktarılan azerbaycanlı nufusa aşağıdaki özel haklar verilsin:

a) aktarılmasına devlet tarafından taşıtlar, her aileye 2 tona kadar miktarda sığır ve emlak taşınması sağlansın;

b) AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına aktarılan kolhozculara SSCB MİK ve Halk Komiserliği Sovyeti 17 Kasım 1937 tarihli 115/2043 no`lu "köy hizmetlerinin aktarılması zamanı belirtilen özel haklarla" ilgili kararı, zorunlu sütle ilgili haklar istisna olmakla ait edilsin;

c) aktarılan aileler giderken aile reisine 1000 ruible ve her aile ferdine 300 ruible ödenek ödenilsin;

d) AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına aktarılmış ailelere iskan edecekleri yerlerde nakit biçimde aile reisine 1,5 sentner ve her aile ferdine 0,5 sentner buğday satılsın.

5. Ermenistan SSC`den AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına aktarılan azerbaycanlı nufusa iskan edecekleri yerlerde çiftçilik kuruluşlarına değişme kağıtlarıyla erzak (buğday, patates) almalarına, karantina şartlarına uygun olarak taşınması, aktarılması yasaklanmayan hayvanları iskan edildikleri yerlerde tutarı miktarında ürün ve sığır almak için yasalarla tevdi edilmesine izin verilsin.

6. Köy ve Ziraat Bankasına şart koşulsun:

a) AZERBAYCAN SSCB Kür-Araz ovasına aktarılanların ihtiyaç duyulanların yerleşim evleri ve yardımcı kuruluşların yapımı için alındıktan üç yıl sonra başlayarak 10 yıl süreyle iade edilmesi koşuluyla her aileye 20 bin rubleye kadar kredi versin;

b) ihtiyacı olan aktarılanlara sığır almak için her aileye 3 bin ruble tutarında 5 yıl süreyle, alındıktan üç yıl sonra ödemeğe başlamakla uzunsüreli krediler verilsin.

7. Yol Bakanlığına şart koşulsun:

a) Ermenistan SSC Bakanlar Kurulu siparişleri üzerine azerbaycanlı nufusun, onların emlakının ve mal varlığının AZERBAYCAN SSC`e özel ve dezenfekte edilmiş vagonlarda taşınmasını temin etsin;

b) aktarılanların iskan edecekleri yerlerde Yol Bakanlığı, AZERBAYCAN SSC Bakanlar Kurulu ve Ermenistan SSC Bakanlar Kurulu`nun tasdik ettiği grafik uyarınca vaqonlar için ödeniş tutarı ödemelerini istemeksizin yol yönetim kurumu Başkanlığınca vagonların verilmesini temin etsin. Azerbaycanlı nufusun taşınması için ödenekler demiryolları kuruluşunun verdiği hesaplar üzere ödenilsin.

8. SSCB Sağlık Bakanlığı ücretsiz olarak tüm aktarılanların iskan yerlerinde sağlık kontrölünden geçmelerini, keza onların gittikleri yolda sağlık hizmetlerini temin etsin. Trenlerde gidecek elemanları ve sağlık gereksinimlerini ayırsın.

9. SSCB Maliye Bakanlığı azerbaycanlı nufusun Ermenistan SSC`den AZERBAYCAN SSC`ye aktarılmasının temini için AZERBAYCAN SSC`nin 1948 yılı devlet büdçesinde gerekli ödeme önlemlerini alsın.

10. Ermenistan SSC Bakanlar Kurulu ve AZERBAYCAN SSC Bakanlar Kurulu bu kararın yaptırımı için bir ay süresince Ermenistan SSC`den aktarılan nufusun aktarılması ve AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovalığında yerleştirilmesinin temin edilmesi üzre somut önlemleri hazırlasın ve bu konuda SSCB Bakanlar Kurulu`nu bilgilendirsin.

11. Ermenistan SSC Bakanlar Kurulu`na azerbaycanlı nufusun AZERBAYCAN SSC'nin Kür-Araz ovasına aktarılmasıyla ilgili olarak onların bırakıp gittikleri konut evlerinden Ermenistan SSC`ye yabancı ülkelerden aktarılacak ermenilerin iskan edilmesi yönünde çalışmaları konusunda izin verilsin.

SSCB Bakanlar Kurulu başkanı İ. Stalin.

SSCB Bakanlar Kurulu işler müdürü A. Çadayev.

Kaynak:

http://www.azerbaijan.az