Loading...
Müslüman Ulusal Konseyi 3 №-li, 29.05.1918 tarihli protokolü

Müslüman Ulusal Konseyi 3 №-li, 29.05.1918 tarihli protokolü

Tiflis, Saray.

Başkanlık eden başkan yardımçısı Hasan bey Ağayev. Sekreter: M.Mahmudov.

Katılanlar: Feth Ali han Hoyski, M.Y. Caferov, M.B.Hacınski, A.B.Mahmudbeyov. F.B.Köçerlinski, J.Melik-Yeganov, R.B.Vekilov, G.B.Şahtaxtinski, A.Ahundov, M.K.Memmedbeyov, A.Şeyhülislamov, M.Muharremov, H.B.Hasmemmedov, H.B.Melik-Aslanov, C.B.Hacınski, S.A.Ağamalov, Şerifov.

Oturum açık ilan edildikten sonra Konsey üyesi Feth Ali han Hoyski toplantı katılımcılarına Konsey üyelerinin Ermenistan Ulusal Konseyi temsilcileriyle Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarına dair yaptıkları görüşmelerin sonuçları hakkında bilgi vermiştir.

Feth Ali han Hoyski raporunu Ermenistan federasyonunun kurulması için onlara siyasi merkezin gerektiğiyle ilgili haber bitirmiştir. Siyasi merkez olaraksa Hoyski Aleksandropol`un Türkiye'ye birleşmesinden sonra sadece Erivan`ı öngördüğünü belirtmiştir. Dolayısıyla Erivan'ın Ermenilere taviz verilmesi kaçınılmaz olarak görülmüştür.

Bu konuyla ilgili H.Hasmemmedov, M.Y.Caferov, A.Şeyhülislamov ("Himmet partisi” adına), Muharremov M. (sosyalist Müslüman bloku adına) de kendi görüşlerini bildirmişlerdir.

Söz konusu blok Erivan'ın Ermenilere verilmesini tarihi zorunluluk, aynı zamanda kaçınılmaz bir musibet olarak değerlendirmiştir.

Bu konuyla ilgili yapılan oylama aşağıdaki sonuçları verir:

Erivan'ın taviz verilmesinin kabul edilmesiyle ilgili 28 sesten 16`sı kabul oyu vermiş; aleyhine - 1 oy, 3 kişi de tarafsız kalmağı tercih etmiştir.

Daha sonra gündeme Ermenilerle birlikte konfederasyonun kurulması meselesi getirilmiştir. Kısa fikir alışverişinden sonra bu konuda oylamaya gidilmiştir. Belirtelim ki, Azerbaycan'la Ermenistan`ın beraber bir çatı altında bulunması Konsey tarafından oybirliğiyle reddedilmiştir.

Daha sonra Konsey üyesi Feth Ali han Hoyski Teymur Bey Makinski`nin de kooptasyon yoluyla Ulusal Konsey'e katılımı önerisini belirtmiş ve bu öneri Konsey tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Kaynak:

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Arşivi (ARDA). Stok 970, liste № 1, iş № 1, sayfa 51, 52. Sureti

http://www.iravan.info/ru/sened17/