Loading...
Anadolu’da ilk Türk izleri

Anadolu’da ilk Türk izleri

14-11-2018

Kars Kağızman’da Türklerin Anadolu’daki izlerini simgeleyen 70’e yakın yeni kaya resmi bulundu. Kaya resimlerinde at tasvirleri, süvari resimleri, av ve tuzak sahneleri, dağ keçileri, geyik, rengeyiği, hayat ağacı vb motifler yer alıyor.

TARİH ve arkeoloji alanında yeni çalışmalar sürdükçe, Moğolistan’dan başlayıp Anadolu’ya kadar uzanan coğrafyada Türk kültürüne ait yeni arkeolojik bulgular ve Türk kültürünün zenginliğine dair yeni kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. 1998 yılından itibaren Türk Dünyası Yüzey Araştırmaları ve Doğu Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında bilimsel çalışmalar yürüten Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve ekibi Türk dünyasına yönelik tarihi ve arkeolojik çalışmaları, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Nahcivan ve son olarak da Moğolistan’da sürdürüyor. Daha önce Kuzeydoğu Anadolu araştırmalarında (Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır) kaya resimleri, damgalar, taş heykeller ve runik harfler gibi Türk kültür unsurlarının Orta Asya ile olan kültürel bağlarını bilimsel yayınlarla kanıtlamışlardı. Bu çalışmalar neticesinde Anadolu erken dönem Türk kültürünün karanlıkta kalan pek çok yönü aydınlatılabilmişti.

Ceylan, elde edilen bu verilerle ilgili şöyle konuştu: “Orta Asya ile Anadolu arasında bir geçiş bölgesi olan Kars ve çevresi ise kaya resimleri bakımından son derece zengindir. Kömürlü, Camuşlu, Çiçekli, Tunçkaya vb kaya resim alanlarını barındıran Kağızman, erken dönem Türk boylarının Anadolu’ya girmelerinde kullandıkları önemli bir geçiş noktası olmuştur.”

hurriyet.com