Loading...
Hankendi

Hankendi

Hankendi Gargar nehrinin kıyısında, Karabağ dağ serisinin doğu eteğinde, Bakü'den 385 km uzaklıkta bulunmaktadır. Hankendi sehrinin sınırları içinde Hankendi şehri ve Kerkicahan kasabası bulunmaktadır. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin merkezi olmuştur. Yüzölçümü 8,8 km ² 'dir. Nüfusunun sayi 55.9 bin kişidir (01.01.2020) Hankendi şehri Ermeni silahlı kuvvetlerince 28 Aralık 1991 yılında işgal edilmiştir.

Hankendi şehri kuzeyden Kelbecer, Terter, Ağdere, Ağdam, güneyden Şuşa, doğudan Hocavend, batıdan Laçin, merkezdense Hocalı ve Askeran bölgeleriyle çevrilidir.

Hankendi diğer Azerbaycan illerinin büyük bir kısmından genç olmasıyla seçilmektedir. Arşiv belgelerine göre şehir XVIII. yüzyılın sonlarında Karabağ hanlarının ailelerinin dinlenmeleri için yapılmıştır. Hanların etkinlikleri için yeterince ortam ölüşsün diye hanlığın başkenti Penahabad`ın (şimdiki Şuşa'nın) 10 kilometre ötesinde, dağların eteğine kaydırılıyor. İlk yıllarda yeni yerleşim biriminde yalnızca Han ailesi ve yakın etrafı yaşadığından halk arasında "Han`ın kenti" olarak anılıyor. Kısa bir süre sonraysa Hankendi ismini alıyor. Hankendi Karabağ hanlarının dinlenme merkezi olarak inşa edilse de, XX yüzyılda o, Azerbaycan'ın yeni sanayi ve kültür merkezi olarak gelişme kaydediyor. Bu zaman kayedilen gelişmeye herzaman Azerbaycan devleti büyük destek vermiştir.

Hankendi'nde yapılmış işletmeler bölgenin sanayi üretiminin yarısından fazlasını temin ediyordu. Hankendi'nde tüm Güney Kafkasya'da ünlü olan ipek fabrikası, ayakkabı, halı, dikiş fabrikaları, süt ve şarap fabrikası üretim yapmaktaydı. Elektronik fabrikasının, mobilya fabrikasının, inşaat malzemeleri fabrikasının ürünleriyse Azerbaycan'ın iç pazarına iyice yerleşmişti.

Azerbaycan Merkezi Yönetim Komitesi Sovyeti`nin 07 Temmuz 1923 tarihli genelgesine uyğun olarak Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi oluşturulurken, bu bölgenin merkezi Hankendi şehri olmuştur. 18 eylül 1923 yılında ise Karabağ Bölge Kommunist Parti Komitesi`nin kararıyla Hankendi sehrinin ismi değiştirilerek Stepanakert sehri olarak isimlendirildi.

Azerbaycan SSC Yüksek Sovyet Yönetim Kurulu 15 Mayıs 1978 tarihli, 837-IX numaralı kararnamesiyle Stepanakert ilinin merkezi Stepanakert kentinden Askeran işçi kasabasında yapılan konutlar ve Stepanakert bölgesi Askeran bölgesi olarak belirlendi.

Azerbaycan SSC Yüksek Sovyet Yönetim Kurulu 21 Nisan 1990 tarihli, 1783 XI numaralı kararnamesine uyğun olarak Stepanakert şehrinin Kerkicahan yerleşim birimi şehir türlü kasabalar kategorisine ait edildi ve Stepanakert Şehir Kurulu bünyesinde Kerkicahan Kasaba Kurulu oluşturuldu.

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi`nin fesh edilmesi hakkında" 26 Kasım 1991 tarihli, 279-XII numaralı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Yasası`na uyğun olarak şehrin tarihi adı geri verildi ve Stepanakert Hankendi olarak anılmağa başlandı.

İkinci Karabağ Savaşı (27 Eylül-9 Kasım 2020) sonucunda Azerbaycan Hankendi kenti üzerinde egemenliğini temin etmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Karabağ Azerbaycan’dır!