Loading...
BM Karar 884

BM Karar 884

Güvenlik Konseyi 30 Nisan 1993 tarihli 822, 25 Temmuz 1993 tarihli 874, 14 Ekim 1993 tarihli 874 No’lu kararlarını onaylayarak;

AGİT ve Minsk Grubunun yorulmaz çabaları çerçevesinde yürütülen barış müzakerelerini tam destekleyerek;

AGİT’in faaliyetteki başkanının mektubunu ve ilaveleri dikkate alarak, Azerbaycan Cumhuriyetinde ve çevresinde çatışmanın ve Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki gerginliğin barış ve istikrar açısından tehdit oluşturması;

Ateşkesin ihlali, ayrıca Zengilan ilçesi ve Horadiz şehrinin işgal edilmesiyle ilgili askeri operasyonların gerginleşmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade ederek;

Azerbaycan’ın ve diğer bölge devletlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlını ve toprakların işgal edilmesi için kuvvet kullanılmasının kabul edilmezliğini onaylayarak;

Azerbaycan’ın güney sınırlarında yer alan Zengilan ilçesi ve Horadiz şehrinde olağanüstü insani durumun ortaya çıkmasından ciddi endişe duyduğunu ifade ederek:

1) Askeri operasyonların başlamasına neden olan tarafların, ateşkesin son ihlalini, ayrıca Zengilan ilçesi ve Horadiz şehrinin işgalini, sivil halkı saldırıyı ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına ateş açılmasını kınar;

2) Ermenistan hükümetini Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeniler üzerindeki etkisini kullanarak 822 (1993) ve, 853 (1993) ve 874 (1993) No’lu kararlarına uymasına ve askeri operasyonların devam etmemesi için kaynak verilmemesini sağlamaya çalıştırır;

3) AGİT Minsk Grubunun 9 kişinin bildirisini memnunlukla vurgular ve orada ateşkesle ilgili tek taraflı beyanatı takdir eder;

4) İlgili taraflardan askeri operasyon ve düşmanca eylemlerin derhal durdurulmasını, tek taraflı olarak Güvenlik Konseyinin «822 (1993) ve 853 (1993) Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Acil Önlemlerin Yenilenmiş Planı»nı ve Minsk Grubunun Vyana şehrinde düzenlenmiş 2-8 Kasım 1993 yılında kabul edilmiş değişiklikleri dikkate alarak askeri güçlerin Zengilan ilçesi ve Horadiz şehrinden ve diğer işgal edilmiş ilçelerden çıkarılmasını ister;

5) İlgili tarafları, Rusya Federasyonunun Minsk Grubuna destek amacıyla doğrudan iletişim sonucunda elde ettikleri ateşkese uymaya ve ateşkesin sürekliliği ve verimliliğini sağlamaya, çatışmanın çözümü yolunda Minsk sürecinin ve «Yenilenmiş Takvimi» ve Minsk Grubunun 2-8 Kasım 1993 tarihli oturumunda kabul ettiği değişiklikler çerçevesinde çatışmanın çözümüne dair müzakerelere ve mümkün olan diğer yolların aranmasına ısrarla çağırır;

6) Bu bölgedeki bütün devletleri çatışmanın büyümesi, barış ve istikrarın ihlaline yönelik her hangi tecavüzden ve müdahaleden çekinmeye ısrarla çağırır;

7) Genel Sekreter ve ilgili uluslararası insani yardım örgütlerinden, mağdur sivil halka, ayrıca Azerbaycan’ın güneyinde yer alan Zengilan ilçesi ve Horadiz şehrinin halkı dahil edilmesiyle, olağanüstü yardım edilmesini, mülteci ve mecburi göçmenlerin topraklarına geri dönmesi ve güvenli bir ortamda yaşaması yardım göstermesini talep eder;

8) Genel Sekreterden, AGİT’in faaliyetteki başkanından Minsk sürecünün seyri ve bölgelerdeki durumun tüm yönleriyle, ayrıca bununla ilgili AGİT ve BM’nin bugünkü ve gelecekteki işbirliğine ilişkin Konseye rapor sunmasını talep eder;

9) Bu konuyla ilgili aktif ilgilenme kararı alır.

Karar Güvenlik Konseyinin 3313. toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Kaynak: Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılı resmi raporları, bildirileri ve kararları.

1. S / 25199. 2. S / 25539. 3. Güvenlik Konseyi'nin resmi raporları, kırk sekiz yılı, 1993 yılının nisan, mayıs ve haziran ayları için ek, belge S / 25600.

http://www.azerbaijan.az