Loading...
BM Karar 853

BM Karar 853

S / RES / 853 (1993) 29 Temmuz 1993, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Gayri resmi çeviri.

Çözünürlük 853 (1993) 29 Temmuz 1993 Güvenlik Konseyi,

30 Nisan 1993 tarihli 822 (1993) No`lu bildirgesini teyit ederek, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Minsk Grubu Başkanı`nın 27 Temmuz 1993 tarihinde yayınlanan raporunu dikkatlice inceleyerek, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ilişkilerin gerilmesi ve onlar arasındaki gerilimle ilgili ciddi kaygılarını belirterek ilgili tarafların 822 (1993) No`lu kararın uygulanmasıyla alakalı acil yaptırımlar planını kabul etmesini destekleyerek, Askeri operasyonların büyümesini ve özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti`ne bağlı Ağdam ilinin işgal edilmesini heyecanla kaydederek, böylesi durumun bölgede barış ve güvenlik açısından tehdit yaratmasından rahatsızlık duyarak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde büyük sayıda sivil kişilerin zorunlu göçmen ve mülteci durumuna düşmesi ve bölgede olağanüstü insani durumla ilgili yeniden ciddi kaygılarını ifade ederek, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve bölgedeki tüm diğer devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğünü bir kez daha teyit etmektedir. Ayrıca, uluslararası sınırların değiştirilemez olduğunu ve arazi elde etmek amacıyla güç kullanımının kabuledilemez olduğunu bir kez daha teyit ederek,

1. Ağdam ilinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer zamanlarda işgal bölgelerinin işgalini kınamaktadır;

2. Ayrıca bölgede tüm düşmanca hareketleri, özellikle sivil kişilere yönelik saldırıları ve çevredeki bölgelerin bombalanması olaylarını kınamaktadır;

3. Tüm askeri operasyonların hemen durdurulmasını, çatışmada yer alan işgalci güçlerin Ağdam ilinden ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer zamanlarda işgal edilmiş bölgelerinden hemen, tam ve koşulsuz çıkarılmasını istemektedir;

4. İlgili tarafları ateşkesle ilgili sağlam anlaşmalar yapmalarını ve yapılmış anlaşmalara uymalarını istemektedir;

5. Yukarıda belirtilen 3 ve 4. Maddeler doğrultusunda bölgede ekonomik, ulaşım ve enerji ilişkilerinin tekrar eski haline döndürülmesiyle ilgili kendisinin daha önceki çağrılarını yinelemektedir;

6. 822 No`lu (1993) çözünürlük uygulanması çabaları da dahil olmak üzere, AGİT Minsk Grubu'nun sorunun barış yoluyla çözümünü sağlamak üzere devam eden çabalarını takdir etmekte ve askeri operasyonların tırmanmasının bu girişimler için tehlike oluşturduğuyla ilgili endişelerini dile getirmektedir;

7. Konaklama tablosuyla AGİT'in gözlem misyonunun hazırlanmasını, ayrıca toplantının bölgeye katılımının sağlanması önerisinin İstişare çerçevesinde gözden geçirilmesini desteklemektedir;

8. İlgili tarafları sorunun barışçıl çözümüne engel olan her türlü hareketlerden kaçınmağa ve AGİT Minsk Grubu çerçevesinde, ayrıca doğrudan ilişkiler aracılığıyla sorunun kesin çözümünün elde edilmesi amacıyla aralarında görüşmeleri sürdürmeğe ısrarla çağırmaktadır;

9. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni birliklerinin 822 No`lu (1993) kararın hükümlerine uyulması ve bu tarafın AGİT Minsk Grubu`nun önerilerini kabul etmesi amacıyla Ermenistan Cumhuriyeti hükümetine baskı yapmağa devam etmesini ısrarla istemektedir;

10. Devletleri sorunun iyice tırmandırmamağı, toprak işgalinin sürdürülmesine götürebilecek herhangi silah ve ya askeri mühimmattan kaçınmasını ısrarla istemektedir;

11. Sivil nufusun artan acılarını hafifletmek amacıyla, bölgede, özellikle çatışmadan etkilenen tüm bölgelerde, uluslararası düzeyde insani yardım kuruluşlarının engelsiz ulaşımının sağlanması istenilmekte ve tüm tarafların uluslararası insan hakları ilke ve kurallarına uymağa borçlu olduklarını kendilerine bir kez daha anımsatılmaktadır;

12. Genel Sekreterlikten ve ilgili uluslararası kuruluşlardan mağdur sivil halka acil insani yardım götürmeği ve mağdur kişilerin evlerine dönmelerine destek olmalarını istemektedir;

13. Genel Sekreter AGİK Dönem Başkanı, ayrıca Minsk Grubu Başkanı ile danışmadan durum hakkında Konsey'e rapor sunmasının sürdürülmesini temenni etmektedir;

14. Sorunla ilgili uğraşları etkin bir biçimde sürdürmeğe karar verilmiştir. 3259 no`lu oturumda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kaynak: 1993 yılı için Güvenlik Konseyi'nin resmi raporları, çözünürlük ve kararları.

1.Güvenlik Konseyi'nin resmi raporları, kırk sekizinci yıl. 1993 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için eklentiler, belge S / 26184.

Kaynak: http: //www.azerbaijan.az