Loading...
BM Karar 822

BM Karar 822

S / RES / 822 (1993) 30 Nisan 1993 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Gayri resmi çeviri.

Çözünürlük 822 (1993) 30 Nisan 1993 tarihli Güvenlik Konseyi,

Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından yapılan 1993 yılı 29 Ocak, 1 ve 6 Nisan (2) tarihli açıklamalarına dayanarak, Genel Sekreter 14 Nisan 1993 (3) tarihli raporunu dikkatle inceleyerek, Ermenistan Cumhuriyetiyle Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ilişkilerin gergin olmasıyla ilgili ciddi endişesini belirterek, Silahlı askeri operasyonların genişlemesini ve özellikle yerel ermeni güçlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kelbecer bölgesine son saldırısını heyecanla kaydederek, böylesi bir durumun bölgede barış ve güvenliğe tehlike oluşturmasından rahatsızlık duyarak, Büyük ölçüde sivil kişilerin yerlerinin değişmesi ve bölgede, özellikle Kelbecer ilinde, olağanüstü içler acısı durumla ilgili ciddi endişesini belirterek, Bölgede tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıyı bir kez daha teyit ederek, ayrıca, uluslararası sınırların hep aynı kalmasını ve toprak elde etmek amacıyla güç kullanımının mümkünsüzlüğünü bir kez daha belirterek, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen barış sürecini desteklediğini beyan ederek ve silahlı askeri operasyonların genişlenmesinin bu süreç için yıkıcı sonuç verebileceğinden derinden rahatsızlık duyarak,

1. uzun süreli, devamlı ateşkesin sağlanması amacıyla tüm askeri operasyonların ve düşmanlık eylemlerinin derhal durdurulmasını, ayrıca tüm işgalci güçlerin Kelbecer ilinden ve Azerbaycan'ın diğer zamanlarda işgal edilmiş bölgelerinden derhal çıkarılmasının önemini belirtmektedir;

2. Sorunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Minsk Grubu barış süreci çerçevesinde çözülmesi amacıyla taraflara görüşmeleri hemen yeniden başlamağa ve sorunun barış yoluyla çözümünü zorlaştıran herhangi hareketlerden kaçınmalarını istemektedir;

3. Sivil nüfusun acılarını dindirmek için bölgede, özellikle çatışma sırasında hasar gören bölgelerde insan yardım amacıyla çalışan uluslararası kuruluşların engelsiz çalışmasını istemektedir. Tüm tarafların uluslararası insane haklarının ilke ve kurallarına uymaları gerektiğiyle alakalı onları uyarmaktadır;

4. Genel Sekreter Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Dönem Başkanı, ayrıca Toplantı başkanının Minsk Grubu Eşbaşkanına danıştıktan sonra bölgede, özellikle Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki son durum değerlendirilmelerini Konsey'e rapor olarak sunmasını talep etmektedir;

5. Sorunla ilgili uğraşlar etkin bir biçimde sürdürülmesine karar verilmiştir

Ve 3205 no`lu oturumda oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Kaynak: Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılı resmi raporları, bildirileri ve kararları.

1. S / 25199. 2. S / 25539. 3. Güvenlik Konseyi'nin resmi raporları, kırk sekiz yılı, 1993 yılının nisan, mayıs ve haziran ayları için ek, belge S / 25600.

http://www.azerbaijan.az