Loading...
BM Karar 874

BM Karar 874

Güvenlik Konseyi 30 Nisan 1993 tarihli 822, 29 Temmuz 1993 tarihli 853 No’lu kararlarını tasdik ederek ve 18 Ağustos 1993 yılında Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından okunan Beyanata istinat ederek, Karabağ üzere AGİT Minsk Grubunun BM Başkanına yöneltilmiş 1 Ekim 1993 tarihli mektubunu görüşerek, Azerbaycan Cumhuriyetinde ve çevresinde Dağlık Karabağ çatışmasının ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki gerginliğin barış ve istikrarı tehdit etmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, 8 Ekim 1993 yılında Moskova şehrinde yapılmış yüksek düzeyli müzakereye atıfta bulunarak ve bu müzakerenin durumu iyileştirmeye ve çatışmanın barışçıl yollardan çözümüne yardım edeceğine ümit ederek, Azerbaycan Cumhuriyetinin ve bölgedeki diğer devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve kuvvet kullanarak toprakların alınmasının mümkün olmayacağını bir daha onaylayarak çatışmayla ilgili insanların ıstıraplarından ve bölgede meydana gelmiş insani durumdan, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyetinin çok sayıda vatandaşının göç etmesinden duyduğu ciddi rahatsızlığı ifade ederek;

1) Tarafları ateşkesin verimliliği ve kalıcılığını, Minsk Grubuna destek olarak Rusya Federasyonunun yardımıyla doğrudan ilişkilerin kurulmasını sağlamaya çağırır;

2) AGİT ve Minsk Grubunun yorulmaz çalışmaları çerçevesinde elde edilmiş barış sürecini desteklediğini bir daha beyan eder;

3) 28 Eylül 1993 yılında Minsk Grubunun toplantısında kabul edilmiş ve Başkan tarafından ilgili taraflara takdim edilmiş «822 (1993) ve 853 (1993) Kararlarının Uygulanmasıyla İlgili Acil Önlemlerin Yenileşmiş Takvimini» takdir eder, taraflara onu kabul etmelerini önerir ve buna çağırır;

4) Çatışmadan ireli gelen ve «Yenileşmiş Takvim»de çözülmemiş sorunların Minsk Grubu tarafından yürütülen barış görüşmeleri çerçevesinde çözüleceğinden emin olduğunu bildirir;

5) Tarafları Minsk Grubunun «Yenileşmiş Takvim»de öngörülmüş karşılıklı ve acil önlemlerin uygulanmasına, işgal edilmiş topraklardan askeri güçlerin çıkarılmasına, iletişim ve ulaştırmayla ilgili tüm engellerin ortadan kaldırılmasına çağırır;

6) AGİT Bakanlar Konseyinin 24 Mart 1992 tarihli yetkisi doğrultusunda «Yenileşmiş Takvim»de öngörülmüş ve çatışmanın çözümüne yönelik barış görüşmelerinin yürütülmesi için kısa sürede Minsk Grubu Konferansının yapılmasını gerekli bulur;

7) Genel Sekreterden Minsk Konferansına katılacak temsilci gönderilmesi önerisini olumlu yanıtlanmasını ve Konferansın açılışından sonra barış müzakerelerinin yürütülmesine mümkün olan yardımın yapılmasını talep eder;

8) AGİT tarafından oluşturulmuş Denetim Komisyonunun destekler;

9) Tarafları Uluslararası İnsani Hukukun ihlaline müsaade etmemesine ve 822 (1993) ve 853 (1993) No’lu kararlarında yer alan, çatışmanın etkilediği tüm bölgelerde insani yardım amacıyla uluslararası faaliyetin engelsiz bir şekilde gerçekleşmesine güvence verilmesi gerektiğini bir daha beyan eder;

10) Bu bölgedeki tüm devletleri çatışmanın büyümesine, barış ve istikrarın ihlaline yönelik her hangi bir tecavüzden ve müdahaleden çekinmeye ısrarla çağırır;

11) Zarar görmüş sivil halka Genel Sekreterden ve ilgili uluslararası insani yardım kuruluşlarından olağanüstü yardım gösterilmesi, mülteci ve mecburi göçmenlerin kendi topraklarına geri dönmeleri ve güvenli bir ortamda yaşamalarına yardım gösterilmesi talebinde bulunur;

12) Genel Sekreterden, AGİT’in faaliyetteki başkanından Minsk sürecinin gidişatından ve bölgelerdeki durumun her yönüyle ilgili, ayrıca bu konuda AGİT ve BM’nin bugünkü ve gelecekteki işbirliği konusunda Konseye rapor sunmalarını talep edir;

13) Bu konuyla ilgili aktif bir şekilde ilgilenmek kararı alır.

Karar Güvenlik Konseyinin 3292. oturumunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kaynak: Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılı resmi raporları, bildirileri ve kararları.

1. S / 25199. 2. S / 25539. 3. Güvenlik Konseyi'nin resmi raporları, kırk sekiz yılı, 1993 yılının nisan, mayıs ve haziran ayları için ek, belge S / 25600.

http://www.azerbaijan.az